Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

216

Εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη ζητούν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για να προχωρήσουν σε εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων στο νησί φθάνει τις 358 επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», με 1.970 επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 109.120.238,74€.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοινώνεται ακόμη η μη πρόκριση 304 επενδυτικών σχεδίων με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 16.641.699,79€, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει