ΑΑΔΕ : Ποιες τραπεζικές καταθέσεις ελέγχονται στη 10ετία

361

Στο αρχείο οδηγούνται οριστικά εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μέχρι και τη χρήση του 2010 που αφορούν φορολογούμενους με άνοιγμα ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών ενώ στο τέλος του μήνα παραγράφεται και η χρήση του 2011. Ανοιχτές στον φορολογικό έλεγχο θα παραμείνουν υποθέσεις για τις χρήσεις από το 2012 και μετά.

Όπως διευκρινίζεται με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ υπόλοιπα και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φορολογούμενων στην Ελλάδα δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία που να δικαιολογούν την παράταση του χρόνου παραγραφής των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από την 5ετία στη 10ετία. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα).

Αντίθετα ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται κατά 10 έτη για υποθέσεις που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό καθώς πρόκειται για συμπληρωματικά στοιχεία, για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής, και, αφετέρου, διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη με βάση τα στοιχεία αυτά.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει