Σφίγγει ο κλοιός για τους κτηνοτρόφους με τα κοπάδια που… αβγατίζουν

969

Σφίγγει ο κλοιός των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ γύρω από την υπόθεση των κτηνοτρόφων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού να απέκτησαν μέσα σε ένα χρόνο ως διά μαγείας πολύ περισσότερα ζώα από όσα είχαν, προφανώς για να αυξήσουν τις επιδοτήσεις τους.

Όπως είχε αποκαλύψει η «Π»,  ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε εξηγήσεις από τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους του Ρεθύμνου και άλλων περιοχών της χώρας. Όμως είτε οι απαντήσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές είτε δεν δόθηκαν καν διευκρινίσεις από τους κτηνοτρόφους, γεγονός που όπως φαίνεται προκάλεσε την κεντρική διοίκηση του Οργανισμού να επανέλθει για περαιτέρω έρευνα.

Πρόκειται για το μοίρασμα των χρημάτων του εθνικού αποθέματος. Όπως φαίνεται, κάποιοι κτηνοτρόφοι της χώρας για να αυξήσουν τα χρήματα που θα πάρουν από τον «κουμπαρά» του εθνικού αποθέματος, εμφανίζουν φέτος πολλαπλάσια ζώα από αυτά που φαίνεται να είχαν πέρυσι. Το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ «κτύπησε κόκκινο» κι έτσι ζητούνται εξηγήσεις.

Ερώτημα αποτελεί πάντως, στο οποίο εκ των πραγμάτων καλείται να απαντήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς οι κτηνοτρόφοι ενημερώνονται εγκαίρως για τα «τερτίπια» των κανονισμών της Ε.Ε. και του τρόπου εφαρμογής τους στη χώρα μας προκειμένου να αξιοποιήσουν τα «παράθυρα» που τυχόν αφήνουν για την (παράνομη)  αύξηση των επιδοτήσεών τους.  Τους συμβουλεύουν ακόμα και πρόσωπα που εργάζονται στον Οργανισμό;

Η “Π” είχε αποκαλύψει το θέμα για τους κτηνοτρόφους με τα κοπάδια που... αβγατίζουν από τις 9 Νοεμβρίου
          Η “Π” είχε αποκαλύψει το θέμα για τους κτηνοτρόφους με τα κοπάδια που… αβγατίζουν από τις 9 Νοεμβρίου

Το εμπιστευτικό έγγραφο

Τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πάντως φαίνονται αποφασισμένα να προχωρήσουν τους ελέγχους. Στο εμπιστευτικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η «Π», περιλαμβάνεται η «ειδοποίηση προσκόμισης δικαιολογητικών στο πλαίσιο του ειδικού ελέγχου για τη χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος έτους 2017».

Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ απευθυνόμενος στους υπό έλεγχο κτηνοτρόφους όχι μόνο της Κρήτης αλλά και διαφόρων περιοχών της χώρας, «στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα και προς τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο ειδικός έλεγχος ως προς την τεκμηρίωση:

Α. της εισόδου των αιγοπροβάτων στην εκμετάλλευσή σας, στο χρονικό διάστημα μεταξύ ημερομηνίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017 και ημερομηνίας υποβολής της ΕΑΕ 2016  ή ημερομηνίας έναρξης της αιγοπροβατοτροφικής σας εκμετάλλευσης, σε περίπτωση μη υποβολής ΕΑΕ2016,

Β. των μεταβολών του ζωικού σας κεφαλαίου από την υποβολή της ΕΑΕ 2017 έως σήμερα, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο του χειρόγραφου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (μέρος Α έως και Ε).

2) Έγγραφα κυκλοφορίας-υγειονομικά πιστοποιητικά ή/και πιστοποιητικά από το σύστημα κτηνιατρικής πληροφόρησης  TRACES (στην περίπτωση που τα ζώα εισήχθησαν από το εξωτερικό) καθώς και τα σχετικά τιμολόγια αγοράς/δελτία αποστολής, για το σύνολο των αιγοπροβάτων που εισήλθαν στην εκμετάλλευση το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα σημεία Α και Β.

3) Έγγραφα κυκλοφορίας-υγειονομικά πιστοποιητικά για το σύνολο των αιγοπροβάτων που εξήλθαν από την εκμετάλλευση το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο σημείο Β.

4) Δελτία γνωστοποίησης μεταβολών ζωικού κεφαλαίου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων για τις μεταβολές των σημείων Α και Β.

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι συμπληρωμένα και θεωρημένα όπως προβλέπεται από τις σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της υποχρέωσής σας να παρέχετε  κάθε πρόσθετη πληροφορία για τις ανάγκες των κοινοτικών ή εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών, η μη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών αποτελεί μη συμμόρφωση και ως εκ τούτου το ζωικό σας κεφάλαιο δεν θα κριθεί επιλέξιμο για καμία ενίσχυση».

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει