Ευρυζωνικά δίκτυα: Δέκα περιοχές του δήμου Ηρακλείου αποκτούν νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων

797

Δέκα  περιοχές του δήμου Ηρακλείου αποκτούν νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων,  αφού ολοκληρώθηκε το έργο Rural Broadband με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.

Ειδικότερα ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε πριν από 2 χρόνια στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ έργου “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας της Κοινωνίας της Πληροφορίας” που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Έτσι αναπτύχθηκε ένα δίκτυο οπτικών  ινών σε 2.260 «λευκούς» οικισμούς. Αναλυτικότερα οι δέκα περιοχές του δήμου Ηρακλείου που έχουν πλέον πρόσβαση σε συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50 Mbps είναι: Πετροκέφαλο, Πενταμόδι, Καρκαδιώτισσα, Ρουκάνι, Καλού, Γαλένι, Τσαγκαράκι, Κάμπος, Μαλάδες, Ζερβού, Μετόχι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει