«Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες… όμως η επιστημονική παράδοση των τελευταίων ετών δεν ήταν τόσο καλή» έλεγε ο Φώτης Καφάτος στις 17 Ιανουαρίου 1989 στο επιστημονικό περιοδικό Science.