Το ΙΤΕ στις Βρυξέλλες

530

Γραφείο Επικοινωνίας στις Βρυξέλλες απέκτησε από την 1η Νοεμβρίου το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο την ενημέρωση των μελών του για διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του.

Το Γραφείο θα έχει επαφή με την Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, με Εθνικούς Εκπροσώπους των Προγραμμάτων Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με αντίστοιχα γραφεία άλλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων, με σκοπό τον συντονισμό παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της Ελλάδας και του Ιδρύματος.

Η έδρα του Γραφείου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Γραφείου της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες  (Rond-Point Schuman 14, 1040 Brussels). Υπεύθυνη Επικοινωνίας είναι η κα Μαρία Τσιβερτάρα η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του γνωστού Προγράμματος χρηματοδότησης Νέων Ερευνητών Marie Skłodowska Curie.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει