Πώς θα γίνει η κλήρωση των σημαιοφόρων

617

Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα είναι παρόντες στην κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν ο σημαιοφόρος, οι παραστάστες αλλά και ο υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου για τις εθνικές εορτές.

Το παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, σε συνέχεια του Προεδρικού Διατάγματος που είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις όταν δημοσιεύτηκε.

Η εγκύκλιος προβλέπει μεταξύ άλλων πως:

Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε για το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου ορίζεται ένας μαθητής της ΣΤ΄ τάξης για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης και η τήρηση των προαναφερομένων είναι υποχρεωτική. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τμημάτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει