Κενές θέσεις στα ΚΕΠΑ

436

Μέχρι την Παρασκευή 15 του μήνα ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ θα δέχεται τα δικαιολογητικά από τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ζ ΚΕΠΑ και ΙΑ ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Συνολικά υπάρχουν 19 διαθέσιμες θέσεις στα συγκεκριμένα ΚΕΠΑ και ο δημοτικός οργανισμός με ανακοίνωσή του καλεί τους επιλαχόντες γονείς για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο όπου απ’ έξω θα αναγράφεται το ΚΕΠΑ στο οποίο επιλέχθηκαν και το ονοματεπώνυμο του παιδιού. H προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατ’ ιδίαν ή ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία αποστολής). Tα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται η μοριοδότηση με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γονείς που έχουν επιλέξει το πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση “Εργαζόμενοι γονείς”, θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που αφορούν την απόδειξη της εργασίας και των δύο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει