ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ: Το 99,97% του στόχου θα καλύψουν τα φορολογικά έσοδα

163

Το 99,97% του αναθεωρημένου αυξημένου στόχου θα καλύψουν τα φορολογικά έσοδα στο τέλος του έτους όπως εκτιμά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εκτίμηση αυτή απότυπώνεται στην έκθεση Διακύμανσης των Φορολογικών Εσόδων της ΑΑΔΕ για τον μήνα Ιούλιο.

Πάντως τα στοιχεία για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα είναι μειωμένα κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα 24,080 δισ. ευρώ έναντι 24,182 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στα έσοδα από άμεσους φόρους (653 εκατ. ευρώ) μέρος της οποίας καλύφθηκε από την καλύτερη πορεία των εισπράξεων από έμμεσους φόρους (+653 εκατ. ευρώ).

Μείωση έναντι του στόχου καταγραφουν τα έσοδα από τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
Αναλυτικά για τον Ιούλιο τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν:

– Τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα στα 2,03 δισ. ευρώ έναντι 2,02 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν αύξηση κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν σε 1,22 δισ. ευρώ έναντι 1,17 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Αντίθετα μείωση παρουσίασαν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στα 718,62 εκατ. ευρώ έναντι 775,72 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Τα έσοδα από προκαταβολές παρουσίασαν αύξηση 4,21%, τα έσοδα από παρακράτηση μισθών και συντάξεων σημείωσαν αύξηση 7,28% ενώ από τα έσοδα απ’ τον φόρο εισοδήματος πλήν μισθών και συντάξεων ( που αφορούν κυρίως επαγγελματίες) μειώθηκαν κατά 16,7% στα 53,78 εκατ. ευρώ έναντι 64,57 εκατ. ευρώ πέρυσι.

– Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία παρουσίασαν αύξηση 9,14% και διαμορφώθηκαν στα 65,19 εκατ. ευρώ έναντι 59,73 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων αυτών καλύπτει ο ΕΝΦΙΑ τα έσοδα του οποίου τον Ιούλιο ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ έναντι 37,44 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016.

– Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων Οικονομικών Ετών στα οποία περιλαμβάνονται τα έσοδα από την ρύθμιση Οικιοθελούς Συμμόρφωσης αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 6,9% και ανήλθαν στα 124,25 εκατ. ευρώ έναντι 116,24 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

– Τα έσοδα από Λοιπούς Αμεσους Φόρους παρουσίασαν μείωση κατά 25,36% και διαμορφώθηκαν στα 336,34 εκατ. ευρώ έναντι 450,59 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία του ΕΦΚΑ από την 1.1.2017 καθώς τα έσοδα από εισφορές υπολογίζονται πλέον έως πόροι του νομικού προσώπου επηρεάστηκε και από τις ακόλουθες μεταβολές:

• Τη μείωση κατά 7,04% των εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος
• Τη μειωση κατά 1,12% των εσόδων από την Εισφορά Αλληλεγγύης
• Τη μείωση κατά 26,97% των εσόδων από τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.

Σε ο,τι αφορά την πορεία των εσόδων από τους έμμεσους φόρους τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,97%
• Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 12,33%
• Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 67,28%
• Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία αυξήθηκαν κατά 26,79%.
• Τα έσοδα τους φόρους κατανάλωσης Παρελθόντων Οικονομικών Ετών
αυξήθηκαν κατά 39,35%.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει