ΥΠΟΙΚ: Τρέχει για τις νέες αντικειμενικές αξίες

114

“Τρέχει” το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου ως το τέλος του έτους να έχει καθορίσει νέες αντικειμενικές αξίες για τα ακίνητα σε όλη τη χώρα στα επίπεδα των πραγματικών τιμων ή κοντά σε αυτές.  
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Έργο που φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο και δεν αποκλείεται την τελευταία στιγμή λίγο πριν την εκπνοή του έτους να αποφασιστεί να γίνει μια επικαιροποίηση των τιμών ζώνης των ακινήτων.

Τις διαδικασίες επισπεύδει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία με απόφαση της ανάβει το πράσινο φως στη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία καλείται να συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται, προκειμένου να μη χαθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις κυβερνητικά στελέχη και φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της, ενώ η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

Σημειώνεται ότι στη Διαρκή Επιτροπή μετέχουν οι εξής:

α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας,
δ) ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών,
ε) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»,
ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ως μέλη της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως επίσης με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει