Οι δημόσιες συμβάσεις και η ΔΕΠΤΑΗ

262

Από τον κ. Μηνά Καπετανάκη, πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ πήραμε την παρακάτω επιστολή:Σχετικά με το δημοσίευμα που αφορά την ΕΑΑΔΗΣΥ, την Ανεξάρτητη ΑρχήΔημοσίων Συμβάσεων, και την τροποποίηση των Κανονισμών της ΔΕΠΤΑΗ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το γενικό ερώτημα, το οποίο ετέθη από τον κ. Λαζαρίδη στην ΕΑΑΔΗΣΥ,προσπαθεί να εκμαιεύσει την επιθυμητή για τον ίδιο και την παράταξη που εκπροσωπεί απάντηση. Για το λόγο αυτό και η ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρεται γενικά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Θα ήταν προφανώς πιο συγκεκριμένη η απάντηση της Αρχής, αν ο κ. Λαζαρίδης είχε στείλει την ίδια την απόφαση του ΔΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή και όχι ένα γενικόλογο ερώτημα.

2. Παρ’ όλα ταύτα, η απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ επιβεβαιώνει απόλυτα την νομιμότητα της σχετικής απόφασης και ταυτίζεται στο περιεχόμενο με την υφιστάμενη σε εμάς νομική γνωμοδότηση, ότι δηλαδή έγκριση της αρχής απαιτείται για τις κανονιστικές εκείνες διατάξεις που αναφέρονται στις δημόσιες συμβάσεις (κανόνες ανάθεσης προμηθειών και έργων) και όχι στο προσοντολόγιο του προσωπικού μιας Δημοτικής Επιχείρησης, το οποίο προφανώς και δεν ενδιαφέρει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε βλαπτική πράξη που προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκτέλεση του έργου του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου για λόγους μικροπολιτικούς ή προσωπικούς προειδοποιούμε ότι θα πέσει στο κενό. Και επειδή αρκετοί για λόγους μικροπολιτικούς ή προσωπικούς διαρρέουν στα Μ.Μ.Ε. εντελώς αβάσιμες πληροφορίες, καλό θαείναι να δημοσιεύεται και η άποψη της Δημοτικής Επιχείρησης επ’ αυτών.

4. Αν, τέλος, ο κ. Λαζαρίδης ή οιοσδήποτε άλλος συνεχίζει να αμφισβητεί την νομιμότητα της διαδικασίας, δεν έχει παρά να θέσει στην κρίση της ΕΑΑΔΗΣΥ ή της Ελληνικής Δικαιοσύνης αυτή καθ’αυτήν την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για να λάβει και συγκεκριμένη απάντηση. Προφανώς όμως γνωρίζει το αδόκιμο του σχετικού εγχειρήματος και προς τούτο δεν το πράττει.

Μηνάς Καπετανάκης
Πρόεδρος ΔΕΠΤΑΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει