ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Οι πρώτοι Κρήτες πολιτοφύλακες

219

Η Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία αμέσως μετά τη σύστασή της οργανώνεται.

Ένα από τα πρώτα μελήματα ήταν η οργάνωση της Κρητικής Πολιτοφυλακής.

Στη φωτογραφία του 1899 το πρώτο τάγμα της Κρητικής Πολιτοφυλακής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει