Ημερίδα αγροτικής ανάπτυξης

357

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 παρουσιάστηκε χθες σε ημερίδα που οργανώθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Η νέα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση έργων αγροτικών οδοποιίας.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν δήμαρχοι και στελέχη των δήμων της Κρήτης, έγινε ενημέρωση για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, τις διαδικασίες υποβολής των προτάσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για την ένταξη των έργων στο ΠΑΑ 2014-2020.

Η δράση στοχεύει στην επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Για τη δράση αυτή διατίθενται πόροι ύψους 3.500.000 ευρώ.

Οι προτάσεις των δήμων θα υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει