ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Παρθεναγωγείο με διευθυντή τον Α. Βορεάδη

492

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Παρθεναγωγείο με διευθυντή τον Α. Βορεάδη

Φωτογραφία του προηγούμενου αιώνα.

Το Παρθεναγωγείο Ηρακλείου με διευθυντή τον Αντώνιο Βορεάδη (από το Τζερμιάδω) που διετέλεσε διευθυντής σε διάφορα σχολεία. Εξέδωσε εφημερίδα (Ηράκλειο) και διορίστηκε υπουργός και νομάρχης στην Κρητική Πολιτεία.

Πέθανε το 1913.

(Φωτογραφία Ελ. Σημαντήρη).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει