ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Ο φάρος στο φρούριο του Κούλε!

711

Πάνω στο σημείο του φρουρίου του Κούλε έχουν φτιάξει τον φάρο για το λιμάνι. Ήταν την περίοδο της αιγυπτιακής κυριαρχίας
στην Κρήτη.

Ο φάρος καταστράφηκε στον πόλεμο, αλλά επανακατασκευάστηκε και συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1960.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει