Σύμβαση για τον Αγιο Σύλλα

346

Σύμβαση αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου υπέγραψε η Δημόσια Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου για τον Άγιο Σύλλα.
Ειδικότερα τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του οικισμού Αγίου Σύλλα» εκτιμώμενης αξίας 515.000,00 €, υπέγραψε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιάννης Ρασούλης με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Εργοδυναμική Α.Ε.
Πρόκειται για το 2ο υποέργο της πράξης «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων τοπικής κοινότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Η συνολική συμβατική αξία του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των 188.137,25 € και η συνολική προθεσμία για την εκτέλεσή του ορίζεται στους δέκα (10) μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει εξωτερικά-κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα για τη διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού του Αγίου Σύλλα, εγκατάσταση της νέας σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου που θα δέχεται τα λύματα από τμήμα του οικισμού καθώς και την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για τη διάθεση της επεξεργασμένης εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, για την άρδευση συνολικής έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει