ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τΟ διδάκτορας στην ανάλυση δεδομένων, Γιώργος. I. Ματαλλιωτάκης, και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης