Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, κ. Χαράλαμπος Λεκάκης

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, κ. Χαράλαμπος Λεκάκης